Mindre frafall blant innvandrerelever i videregående skole

0Shares

57 prosent av 1998-elevene med innvandringsbakgrunn hadde fullført videregående opplæring og 37 prosent hadde avbrutt utdanningen i løpet av fem år. Tilsvarende tall for 1997-kullet var 54 og 41 prosent, og for 1994-kullet 52 og 42 prosent.