Foreslår strengere straff for menneskesmugling

0Shares

Den foreslåtte lovendringen innebærer at det ikke lenger er et vilkår for å straffe bakmenn at de har hatt ”vinnings hensikt”.

– Menneskesmugling representerer en kynisk utnyttelse av mennesker i nød. Det undergraver både asylinstituttet og den regulerte innvandringen, sier Kommunal- og regionalminister Erna Solberg om forslaget.

Regjeringen åpner imidlertid for et unntak fra straff i tilfeller der den som er hjulpet inn i Norge har et reelt behov for beskyttelse, og der Norge i tillegg er det første trygge land asylsøkeren bringes til.

Det er erfaringsmessig vanskelig å bevise vilkåret om “vinnings hensikt” i straffesaker om menneskesmugling.

Forslaget om endringer i straffereglene om menneskesmugling har bakgrunn i et EU-direktiv med formål å bekjempe menneskesmugling som internasjonal kriminalitet.