Tospråklig utvikling og flerkulturelt arbeid i barnehagen

0Shares

Torsdag 25. november 2004

Administrasjon for morsmålsundervisning inviterer til kurs på Bryggens Museum med gjesteforeleser Sonja Kibsgaard , førstelektor i pedagogisk teori og praksis ved DMMH i Trondheim. Program for dagen og en presentasjon av foreleseren er

lagt ved.

Påmelding til E-post: [email protected]

Frist for påmelding: 14.november 2004

Kurset er gratis.

”Tospråklig utvikling og flerkulturelt arbeid i barnehagen”

PROGRAM

08.45: Åpning

09.00-10.00: Holdninger til det felleskulturelle samfunn. Vi og de andre.

 • Tilhørighet, deltakelse, handlingsmuligheter

  10.00-10.15: Kort pause. Kaffe/Te.

  10.15-11.00: Målsetting for felleskulturelt arbeid i barnehagen

 • Personalsamarbeide

 • Foreldresamarbeide

  11.00-11.15: Kort pause.

  11.15-12.15: Lek og vennskap i et krysskulturelt perspektiv

  12.15-13.15: Lunsj

  13.15-14.15: Språk og identitetsutvikling.

 • Tospråklig utvikling.

 • Flerspråklighet som ressurs

 • Norsk som andrespråk i barnehagen

  14.15-14.30: Kort pause.

  14.30-15.00: Språk og identitetsutvikling forts.

  15.00-16.00: Hvordan bygge et felleskulturelt miljø?

 • Organisering av hverdagen. (formell/uformell læring), grupperinger m.m
 • Personalet: Kompetanseutvikling

 • Barna: tilrettelegging for lek og samspill

 • Fysisk miljø: Innredning, kunst og leker

 • Innhold: Litteratur, sanger, rim, regler, eventyr, religion

  Om foreleseren

  Sonja Kibsgaard

  er førstelektor i pedagogisk teori og praksis ved DMMH i Trondheim. Hun tok førskolelærerutdanning i 1974., og Cand. Polit. i 1992.

  Hun har vært styrer og avdelingsleder i barnehage(14 år), dramalærer ved en videregående skole, høyskolelærer og høyskolelektor i pedagogikk ved DMMH.

  I 1994-95 og 1998-2000 var hun også fast deltaker i NRK 1 Småfolk. Hun har drevet en utstrakt kursvirksomhet med lek, sosialisering, migrasjon, norsk som andrespråk, foreldresamarbeide og humor som temaer.