Flerkulturell kafé

0Shares

Initiativtaker John Arne Røsand på Frivillighetssentralen i Elverum håper å skape et treffsted hvor mennesker fra andre kulturer kan møte nordmenn til samtale og diskusjon, gjerne over en kaffekopp eller et spill, skriver Østlendingen. Kafeen skal holdes et par ganger i måneden i stua på sentralen ved Jotunhaugen. Røsand håper både innvandrere og nordmenn kjenner sin besøkelsestid, og møter opp onsdag ettermiddag.

– Behovet for en slik kafé er minst like stort blant nordmenn. Integrering bør skje begge veger. Vi nordmenn kan ikke bare sitte her på vår høye hest. Vi har nytte av å lære andre kulturer å kjenne, sier Røsand.

Hussein Ahmed Mahamoud fra Somalia kommer utvilsomt til å møte opp.

– Mitt største problem er å få kontakt med nordmenn og få snakke norsk, sier han.Ellers er Mahamoud en som snakker ytterst lite om problemer. Han har en usedvanlig sporty holdning til det å etablere seg i Norge og tilpasse seg et liv i en helt annen kultur. Mahamoud kom fra Drevsjø asylmottak til Elverum i mai i år, og har kun hatt norskundervisning en måned på Drevsjø og deretter her i Elverum. Likevel er han i stand til å gjennomføre intervjuet på norsk, og gjøre seg godt forstått absolutt hele vegen. Hans store mål er å lære seg så godt norsk at han kan få jobb i Norge, og bli en vanlig norsk skattebetaler – en elverumsing. Han er utdannet matematikklærer, og ønsker seg jobb i norsk skole. Den dagen han har jobb, kan kona og barna hans, som må bor i Etiopia, få flytte etter hit. I tillegg til at han lærer norsk på voksenopplæringen, hjelper Mahamoud somaliske skoleelever i matematikk- og morsmålsopplæring på ettermiddager og på helger. I tillegg har han begynt som frivillig på Frivillighetssentralen.

– Gjennom de jobbene jeg gjør som frivillig, kommer jeg i kontakt med nordmenn. Og jeg er veldig, veldig takknemlig for all hjelp jeg har fått etter at jeg kom til Norge. Arbeidet som frivillig gjør jeg for å gi noe tilbake til det norske samfunnet, sier Mahamoud. Bortsett fra de han har blitt kjent med gjennom frivillig-arbeidet, og de han kjenner på voksenopplæring og flyktningkontor, har han ingen norske venner. Nettopp derfor har han store forhåpninger til den nye kafeen. Han vil forsøke å være der hver gang.

John Arne Røsand sier at han som frivillighets-leder har opplevd en god del skepsis mot innvandrere. Enkelte av brukerne vil ikke ta imot hjelp når de får vite at det er en innvandrer som skal komme.

– Vi har en stor jobb å gjøre for å endre holdninger. Jeg pleier å si: Et fremmed menneske er bare et menneske du ikke har tatt deg tid til å bli kjent med, sier Røsand.

Mahamoud sier at han ikke har møtt skepsis blant nordmenn fordi han er innvandrer eller fordi han kommer fra Somalia. Men han er redd for at de kriminelle handlingene som noen somaliere har gjort, kommer til å ramme alle.

– En dårlig er sterkere enn 1.000 gode. Det som har skjedd har gjort oss somaliere veldig triste. Men vi håper å bli respektert som individer, sier han.