Minoritetskvinner tar oftere abort

(INNENRIKS) En av fire abortsøkende kvinner i Oslo har innvandrerbakgrunn, selv om de utgjør bare 15 prosent av byens kvinnelige befolkning. De føder også flere barn, ofte i ung alder. Dette skriver Aftenposten i dagens utgave.

Av de 1069 kvinnene som søkte abort på Ullevål sykehus i desember, januar, februar og mars 1999/2000, hadde 262 minoritetsbakgrunn. Det tilsvarer 24,5 prosent.

Med minoritetskvinner mener forskerne kvinner med navn som lyder fremmed. Dette er fordi nasjonalitet ikke er kjent i journalene.

De abortsøkende minoritetskvinnene er oftere i aldersgruppene over 30. Norske kvinner som søker abort, er gjennomgående yngre. I aldersgruppen 35 til 40 år hadde 26 prosent av abortsøkerne minoritetsbakgrunn, mens de utgjør 14 prosent av den kvinnelige befolkningen i Oslo.

I aldersgruppen under 24 år har halvparten av de fødende innvandrerbakgrunn, mens de utgjør bare 19 prosent av alle kvinner som bor i Oslo.