Vil ha obligatorisk norskopplæring av imamer

0Shares

Han viste til andre land som har fått store problemer nettopp fordi det har utviklet seg en underklasse basert på etnisitet. Han ville heise opp dette problemet, men la til:

– Vi skal ikke av den grunn glemme klassekampen eller kvinnekampen.

– Imamer og andre religiøse forkynnere har en nøkkelrolle i integrering gjennom veiledning av mange med innvandrerbakgrunn i Norge, heter det fra Ap.

– I dag er mange av disse verken integrert eller inkludert i det norske samfunnet. De kan ikke språket og har liten kunnskap om det samfunnet de og deres menighet lever i, sa Stoltenberg.