Utsettes for belastningsskader på jobb

0Shares

Dette fremgår i en rapport fra Arbeidstilsynets kampanje om arbeidsmiljøforhold for ikke-vestlige arbeidstakere

Ikke-vestlige arbeidstakere blir utsatt for tilbakeholdelse av informasjon og sosial ekskludering. Mange har lite kjennskap til sine rettigheter og plikter og bruker dermed i liten grad arbeidsmiljølovgivningen, verneombudsapparatet, bedriftshelsetjenestene eller tar kontakt med Arbeidstilsynet.

Prosjektet ”Arbeidsmiljøloven i et fargerikt arbeidsliv” har ønsket – med fokus på veiledning og informasjon – å bidra til et forsvarlig arbeidsmiljø for alle arbeidstakere uansett etnisk bakgrunn. Det er gjennomført over 140 samtaler med arbeidstaker fra ikke-vestlige land i løpet av 50 tilsynsbesøk.

Følgende viktige funn er gjort:

  1. Flere ikke-vestlige arbeidstakere i de besøkte virksomheter får ikke nødvendige opplæring og informasjon.

  2. Flere arbeidstakere fra ikke-vestlige land opplever ubehagelige kommentarer og atferd knyttet til sin etniske bakgrunn

  3. Mange arbeidstakerne opplever at de er utsatt for tidspress som går utover helse eller kan utsette dem for ulykke.

  4. Mange av de besøkte virksomhetene mangler rutiner som sikrer at arbeidstakerne får reell mulighet til innflytelse på arbeidsmiljøet.

  5. 39 % av de besøkte virksomheter har ikke rutiner som sikrer skriftlige arbeidsavtaler med alle ansatt