Rasistisk uttalelse til FN

0Shares

Sjølie er ved dom i Høyesterett 17.mars 2002 frifunnet i saken.

Det er Antirasistisk Senter, Senter mot etnisk diskriminering (SMED) og Det Mosaiske Trossamfund som klagde dommen inn for FNs overvåkingsorgan for rasisme (CERD).

De mente at dommen var et brudd på Norges forpliktelser i forhold til FN-konvensjonen.

– Etter en lang prosess der den norske regjeringsadvokaten forsøkte å få CERD til å nekte å behandle saken, har nå CERD bestemt at den skal behandles. Regjeringsadvokatens argumenter ble blankt avvist, og det er en svært viktig seier for oss, skriver Antirasistisk senter på sin hjemmeside.