Psykisk helse i det flerkulturelle samfunn

0Shares

Følgende personer vil belyse de nevnte temaer:

Edvard Hauff – Professor i transkulturell psykiatri, Universitetet i Oslo

Abdurrehman Khan og Ann-Kristin Fiskerud – Mental Helses flerkulturelle lag

Loyda Quesada – Kontaktutvalget mellom innvandrere og myndighetene (KIM)

Amalia Carli – Psykolog

Elvis Chi Nwosu – Fagforbundet for barnevernansatte i Barne- og familieetaten

Gerd Fleischer – Leder for Selvhjelp for innvandrere og flyktninger(SEIF)

Fakim Naeen – ISHG Internasjonal sosial- og helsegruppe

Attia Mirza MiRA Ressurssenter for innvandrer- og flyktningkvinner i Oslo

Sosial- og helsedirektoratet

Konferansen er et samarbeid mellom Tidsskrift for psykisk helsearbeid, Oslogruppen av Landsgruppen av psykiatriske sykepleiere og Høgskolen i Oslo.


PÅMELDING/BETALING Påmelding og betaling skjer innen 15. mai 2005 til:

Tidsskrift for psykisk helsearbeid, v/Bernt Karlsson, Kastanjeveien 30, 0487 Oslo

Pris: kr. 500,- (enkel lunsj inkludert) betales til konto 05331059740

Seminaret er begrenset til 240 deltakere.