11 asylmottak legges ned

0Shares

Det er ti ordinære asylmottak og et transittmottak som får oppsigelse av kontrakten innen 1. mai. Til sammen vil mellom 15 og 20 mottak få varsel om oppsigelse i løpet av mai og juni. Totalt er det behov for en reduksjon på 2 250 mottaksplasser.– Vi må justere mottakskapasiteten i takt med behovet for mottaksplasser, og her er tilstrømningen av asylsøkere den viktigste faktoren, sier avdelingsdirektør Paula Tolonen i UDI.

Om prosessen

Behovet for ytterligere endringer av mottakskapasiteten vurderes løpende. Antall asylsøkere ble nær halvert fra 2003 til 2004, og i løpet av året ble om lag 40 asylmottak lagt ned. Tallene for første kvartal 2005 viser en ytterligere nedgang på over 40 prosent sammenliknet med 2004, og behovet for mottaksplasser synker ytterligere.Innen 1. mai vil UDIs kontrakter med elleve mottak bli sagt opp. Alle kontraktene har en oppsigelsestid på tre måneder. Dette betyr at de første mottakene avvikles fra 1. august.– Vi vil løpende vurdere behovet for ytterligere tilpasning av kapasiteten, sier Tolonen.