Ønsker å legge til diskrimineringsombudet i Drammen

0Shares

Stortinget behandler i disse dager nye lovforslag fra Barne- og familiedepartementet om diskriminering på grunn av etnisitet og religion, samt nytt pådriver og håndhevingsapparat, skriver Drammens Tidende.

Lovforslagene innebærer i praksis at Likestillingsombudet og Senter Mot Etnisk diskiminering nedlegges i sin nåværende form, og erstattes av et Likestillings- og Diskrimineringsombud, som vil få ansvaret for å håndheve saker om diskriminering knyttet til kjønn, etnisitet, nasjonalt opphav, avstamning, hudfarge, språk, religion og livssyn. Det nye ombudet vil få følge av en Likestillings- og diskrimineringsnemnd som skal behandle klager over ombudets uttalelser og

hastevedtak i enkeltsaker.

Ifølge et forslag fra rådmannen til formannskapet, mener Wisløff at Drammen kommune kan tilby “en svært spennende og og attraktiv ramme for et Likestillings- og diskrimineringsombud, og bør derfor ta sikte på å bli vertskommune for det nye

ombudet”.