4,5 millioner kroner til returtiltak

0Shares

– Manglende effektuering av negative vedtak er i dag et av de største problemene på asylsiden. Det fører til betydelige merutgifter til drift av statlige asylmottak, og det er grunn til å se tilstrømmingen av nye asylsøkere fra land som Somalia, Afghanistan, Etiopia, Iran og Irak i sammenheng med at det er velkjent at Norge har problemer med å gjennomføre returer til disse landene, sier kommunal- og regionalminister Erna Solberg.

Gjennomføring av returer, også i relativt liten målestokk, vil sannsynligvis bidra til å begrense tilstrømmingen av nye asylsøkere fra de aktuelle landene. Primært vil det bli satset på tiltak som motiverer for frivillig retur, heter det i en pressemelding.

– I enkelte tilfeller kan det også være mulig å gå inn i samarbeid med opprinnelseslandene, noe som gir mulighet til også å gjennomføre tvangsmessige returer. Midlene vil bli fordelt til prosjekter som legger til rette for vellykket retur både for den enkelte og for lokalsamfunnet som de returnerer til.

Tiltak som kan fremme retur og tilbakevending til Etiopia, Afghanistan, Irak og Somalia vil bli prioritert., i følge departementet.