Ønsker kontroll av kjønnsorganer hos barn

Flertallet ber også Erna Solberg utrede om ikke dette bør bli obligatorisk.

— Årsaken er ønsket om sterkere tiltak mot kjønnslemlestelse, forklarer lederen av Stortingets kommunalkomité, Magnhild Meltveit Kleppa, fra Senterpartiet.

I praksis betyr dette at et flertall på Stortinget ser for seg at alle barn ved besøk på helsestasjon får kontrollert kjønnsorgan slik at eventuell omskjæring skal kunne avdekkes.

Det er ikke snakk om noen gynekologisk undersøkelse, men såkalt klinisk observasjon.

– Ifølge internasjonale eksperter skal kjønnslemlestelse ses med det blotte øyet, heter det om klinisk observasjon i stortingsdokumentet.

– Vi vet at forslaget er omstridt. Men omskjæring av unge jenter er i dag en kriminell handling. Erfaringer med klinisk observasjon fra Frankrike tyder imidlertid på at omfanget av kjønnslemlestelse går ned. Dessuten vil norsk helsepersonell få kunnskap om omfanget her til lands, dersom man iverksetter en ordning, sier Meltveit Kleppa til Vårt Land.

Frps folk vil gå hardere til verks. De forslår obligatorisk helsekontroll av piker og unge kvinner som befinner seg i risikogruppene.