Norge starter tvangssending av afghanere

Med dette vil det være mulighet for tvangsmessig retur av avviste asylssøkere fra Afghanistan.

– Formålet med avtalen er å legge til rette for frivillig tilbakevending for afghanske flyktninger, avklare rutiner for gjennomføringen av frivillige returer for asylsøkere med avslag på sin søknad, og avklare at tvangsmessige returer for afghanere som er nektet opphold i Norge og som ikke frivillig returnerer, kan gjennomføres, sier Cathrin Bretzeg.

I løpet av de tre siste årene har afghanere utgjort den største asylsøkergruppen i Norge. Mange har fått varig opphold i Norge og kan selv avgjøre om de skal vende tilbake til sitt hjemland.

Norske myndigheter mener i alminnelighet at frivillig tilbakevending er den beste løsningen på en flyktningsituasjon, så lenge det er trygt. Det blir derfor lagt til rette for tilbakevending gjennom en statlig støtteordning. I tillegg til å organisere hjemreisen innebærer det en støtte til reintegrering på 15.000 kroner pr. person, både for voksne og barn.

Noen afghanere får imidlertid avslag på sin søknad, fordi norske myndigheter anser at de ikke har behov for internasjonal beskyttelse og at det ikke foreligger sterke menneskelige grunner for å gi opphold i Norge.

Inntil juli 2005 har ca. 1 100 afghanere fått avslag av Utlendingsdirektoratet. De som får avslag, forventes å forlate landet frivillig. Norge har et samarbeid med Den internasjonale migrasjonsorganisasjonen (IOM) om frivillig retur for personer med avslag på asylsøknaden.