Stortingsvalg 2005

0Shares

I noen kommuner åpner valglokalene allerede søndag 11. september. På valgdagen må du stemme i den kommunen du er manntallsført. Alle skal manntallsføres der de var registrert som bosatt den 31. mai i valgåret.

Kommunen kunngjør hvor ditt valglokale i stemmekretsen er og hvor lenge det er åpent. Merk likevel at du kan stemme i et hvilket som helst valglokale i kommunen, ikke bare det som ligger i din stemmekrets.

Du må ta med deg legitimasjon.

Trenger du veiledning eller hjelp i valglokalet, kan du henvende deg til en av valgmedarbeiderne.

Kommunene er i utgangspunktet forpliktet til å legge stemmegivningen til lokaler hvor alle velgere kan komme seg inn på egen hånd. Skulle likevel et valglokale ikke være tilgjengelig for en bevegelseshemmet velger, kan vedkommende avgi stemme rett utenfor valglokalet. To valgmedarbeidere kommer i så fall ut, gir nødvendig hjelp og tar i mot stemmen.

De registrerte politiske partiene 1. Demokratene
 2. Det Liberale Folkepartiet
 3. Det norske Arbeiderparti
 4. Fedrelandspartiet
 5. Fremskrittspartiet
 6. Høyre
 7. Kristelig Folkeparti
 8. Kristent Samlingsparti
 9. Kystpartiet
 10. Miljøpartiet De Grønne
 11. Nasjonalalliansen
 12. Naturlovpartiet
 13. Norges Kommunistiske Parti
 14. Pensjonistpartiet
 15. Reformpartiet
 16. Rød Valgallianse
 17. Sámeálbmot Bellodat Samefolkets Parti
 18. Samfunnspartiet
 19. Senterpartiet
 20. Sosialdemokratene
 21. Sosialistisk Venstreparti
 22. Tverrpolitisk Folkevalgte
 23. Venstre


Ikke alle partier stiller liste til stortingsvalget, og ikke alle partier som stiller liste, stiller liste i alle fylker.