Hvordan stemme til valg fra utlandet?

0Shares

Det er mulig å forhåndsstemme på de fleste norske utenriksstasjoner, dvs. ambassader, generalkonsulater og konsulater, og hos stemmemottakere oppnevnt av Sysselmannen på Svalbard og av Fylkesmannen i Oslo og Akershus på vegne av Kommunal- og regionaldepartementet.

Les mer her:

http://odin.dep.no/krd/valg2005/utlandet/016051-991318/dok-bn.html#4