Innvandrere ikke med i Inkluderende Arbeidsliv (IA)

0Shares

Statistisk sentralbyrå la i går frem tall som viser at arbeidsledigheten blant innvandrere igjen er redusert — fra 9,8 til 9%, mens ledigheten blant befolkningen som helhet er sunket til 3,3%.

— Det er bra at arbeidsledigheten fortsetter å synke. Men det er bekymringsfullt at vi blant innvandrerne fortsatt har en ledighet som er tre ganger så høy som ”normalen.”, sier YS-leder Randi Bjørgen.

– Tallene som kom i går viser heldigvis at arbeidsledigheten fortsetter å synke — i alle grupper. Det skal vi glede oss over, men med en liten bismak. Det er jo underlig at vi anstrenger oss for å inkludere de fleste i arbeidsmarkedet, men i mindre grad de som har størst problemer. Avtalen om inkluderende arbeidsliv betyr konkrete tiltak for å redusere sykefraværet og øke deltakelsen i arbeidslivet for erfarne medarbeidere og funksjonshemmede, men altså ikke innvandrere, påpeker YS-leder Randi

Bjørgen.

– Det paradoksale i denne situasjonen er jo at innvandrere er den gruppen som kanskje sliter mest med å komme inn på arbeidsmarkedet og å bli inkludert i det norske samfunnet. Dersom vi mener det er viktig å legge til rette for et mangfoldig samfunn, må vi ta dette mer på alvor.

YS-lederen poengterer at en ikke bare kan ta i bruk tradisjonelle

virkemidler for å bekjempe arbeidsledighet blant innvandrere:

– Undersøkelser som vi er blitt gjort kjent med antyder at det er spesielle utfordringer som vi må ta inn over oss. Arbeidstakere som er født og oppvokst i Norge vet hvordan arbeidslivet fungerer. Denne kunnskapen er ikke nødvendigvis like velkjent for de som flytter hit i voksen alder. Mange tror en må ha tillatelse fra politi eller arbeidsgiver for å kunne melde seg inn i en fagforening, at Stortinget vedtar tariffavtaler, at kvinner og menn har ulike rettigheter og at arbeidskontrakter kan være muntlige, forteller Bjørgen.

– Dette viser at problemstillingen med ledighet blant innvandrere er mer sammensatt enn mange er klar over. Myndighetene og partene er i ferd med å diskutere videreføring av avtalen om et inkluderende arbeidsliv. I den sammenheng har YS tatt til orde for at å inkludere etniske innvandrere på et eller annet vis bør innarbeides i en ny avtale. Dessverre er vi fortsatt alene om å mene dette, men jeg kan love at vi fortsatt vil stå på for å prøve å få på plass virkemidler som vil bidra til en positiv utvikling.