Vil ha innvandrerråd

0Shares

Over 2000 innbyggere i Nedre Eiker har innvandrerbakgrunn.

Ordfører Rolf Bergersen har i lengre tid arbeidet for å etablere et innvandrerråd i kommunen, og nylig fikk han se at han hadde formannskapet med seg.

Formannskapet gikk inn for at det skal etableres et innvandrerråd i Nedre Eiker som en forsøksordning. Rådet opprettes som et ad hoc utvalg på syv medlemmer – fem fra innvandrerorganisasjoner og to fra det politiske miljøet.

Politisk sekretariat i kommunen blir også sekretariat for innvandrerrådet. Ordføreren går inn som leder av rådet i ad hoc-perioden. Dersom prøveperioden er positiv, kan valg av innvandrerråd gjøres permanent og legges inn som en del av valg på styrer, råd og utvalg i 2007.