Opplæring på nynorsk i nynorskkommuner

0Shares

I dag er det ikke mulig å gi norskopplæring til fremmedspråklige på nynorsk, fordi læremidler på nynorsk ikke finnes.

– Nynorskopplæring er nødvendig for å integrere innvandrerne i lokalsamfunnet, sier sektorleder for kultur og oppvekst i Fyresdal kommune, Nils Kristian Skarpeteig til NRK.

– Det er fortvilende for både innvandrere og lærere i kommuner der nynorsk er hovedmålet, forteller skolemålsleder Ingar Arnøy i Noregs Mållag.

– Det er fortvilende for både innvandrere og lærere i kommuner der nynorsk er hovedmålet, forteller skolemålsleder Ingar Arnøy i Noregs Mållag.

Skulle kunne velge


Fyresdal er en av over 100 nynorskkommuner i Norge som Mållaget har kontaktet i håp om at de vil legge press på Staten for å få laget norskbøker for fremmedspråklige også på nynorsk.

Det er Kirke- og undervisningsdepartementet og kommunaldepartementet som har ansvar for innvandrere skal kunne velge om de vil ha opplæring på nynorsk eller bokmål.

Om to uker bestemmer kommunestyret i Fyresdal om de følger rådmannens innstilling og sender et kravet til departementene