Ikke likestilt på Stortinget

0Shares

Sverige har passert førti prosent og har etter valget i 2002, 45 prosent kvinner. Men at Rwanda topper den internasjonale listen over kvinnerepresentasjon i nasjonale parlamenter. I dette hardt prøvde landet i Afrika er andelen kvinnelige parlamentarikere 49 prosent.

Rwanda er ett av flere land som de siste årene har innført kjønnskvotering ved allmenne valg. Det har for øvrig også land som Argentina, Sør-Afrika og Costa Rica. Alle med det resultat at kvinnerepresentasjonen i parlamentene har gjort kraftige hopp oppover. I Costa Rica økte andelen kvinner fra 19 til 35 prosent over natten. I Sør-Afrika ble kvinneandelen 30 prosent — etter det første demokratiske valget.

De siste femten årene har kvinneandelen i Stortinget ligget fast på om lag 37 prosent. Forandringene fra det ene valget til det neste har vært små.


Mandater Antall kvinner i %
Ap 61 31 51 %
SV 15 7 47 %
H 23 4 17 %
V 10 4 40 %
FrP 38 5 13 %
KrF 11 5 45 %
Sp 11 4 36 %
Sum 169 60 36 %