FrP er mannsdominert

Av 38 Frps Stortingsrepresentanter er det kun fem som er kvinner. Dette tilsvarer 13 %, mens Ap har 51% andel kvinner på Stortinget.

Her er kjønnsfordelingen på stortinget:

Mandater Antall kvinner i %
Ap 61 31 51 %
SV 15 7 47 %
H 23 4 17 %
V 10 4 40 %
FrP 38 5 13 %
KrF 11 5 45 %
Sp 11 4 36 %
Sum 169 60 36 %