Vil kartlegge innvandrerkriminalitet

0Shares

I en ny rapport vil man se på hvor i landet og byer det er spesielt mye kriminalitet.

Den danske justisministeren lover å framlegge en slik rapport i løpet av en måneds tid.Danskene skal i fremtiden se hvor i landet det begås mest kriminalitet av innvandrere. Justisminister Lene Jensen lover Folketinget at hun i løpet av en måned skal presentere en statistikk hvor kriminalitet blant innvandrere vil bli gransket ned til den enkelte politikrets.

Disse kretsene er pålagt å lage statistikk over alle siktelser og fordele dem på den siktedes etniske opprinnelse. Det gjelder om det er innvandrere eller etterkommere av innvandrere. Folk av dansk herkomst skal også være med i undersøkelsen.

Samtidig vil statistikken omfatte de forskjellige hovedkategorier av kriminalitet. Sedelighetsforbrytelser, vold, vinning, narkotika og samferdselsloven blir med i statistikken.