Oppretter et norsk-pakistansk kriseteam

Målet med samarbeidet er å gi rett/ viktig og nødvendig informasjon, være til stede for å gi psykisk og moralsk støtte, summere og lære samt bearbeide. Vi skal også gi råd og veiledning ved psykiske problemer, hjelp i Pakistan og i forbindelse med hjemreiser for familiemedlemmer.

Målgruppen er: afghanere,pakistanere, indere, moskeer og diverse organisasjoner

IHSG samarbeider med følgende: Sosial- og helsedirektoratet, Kommunal- og regionaldepartementet, UDI, Utenriksdepartementet og Den norske ambassaden i Pakistan.

Aktiviteter som skal gjennomføres:

Åpent kontor ( kl 10.00 — 18.00 ) hver dag

Åpen telefonlinje ( 22 17 42 77 / 977 85 733 )

Besøke familier for å kartlegge familiens behov.

Møtevirksomhet / Dialog og temakvelder.

IHSG har følgende ressurser: Kompetanse: Sosionom, syke- og

hjelpepleier/ vernepleier, leger, psykiater, psykologer, kunstnere,

artister, designere og næringsdrivende.