Kontaktseminar med fokus på minoritetsspørsmål, Nederland 7-11. desember.

0Shares

Seminaret har ‘Diversity Ahead: A Contact Making Seminar to Link Minority with mainstream Organisations’ som arbeidstittel. Målet er å inspirere til større deltagelse i UNG i Europa-programmet fra organisasjoner som representerer minoritetsungdom.

Gjennom nettverksbyggingen på seminaret ønsker man å øke antall søknader med fokus på mangfold i alle delprogrammene til UNG i Europa.

Øvrige formål

Hovedmålet er å samle potensielle partnere med både ’minoritets- og majoritetsbakgrunn’ for å etablere nye og aktive partnerskap. Videre er det ønskelig å:


  • Utvikle nye inkluderingsprosjekter innefor i alle delprogrammer.

  • Øke kvaliteten på prosjekter som søker støtte.

  • Presentere UNG i Europa som et verktøy i en integreringsprosess.

  • Presentere læringsmulighetene gjennom UNG i Europa både på det profesjonelle og det personlige planKriterier

Arrangørene søker deltagere som jobber aktivt med ungdom enten profesjonelt eller på frivillig basis. Ellers er det ønskelig at deltageren kommer fra en minoritetsorganisasjon eller en organisasjon som ønsker å inkludere mangfoldsarbeid i prosjekter eller i organisasjonen som helhet.

Det er også satt som et krav at deltageren har som mål å organisere et internasjonalt prosjekt gjennom UNG i Europa, at man er over 18 år og kan kommunisere godt på engelsk. Deltagere med høyt aktivitetsnivå prioriteres!

Mer info: søknadsskjema http://www.ungieuropa.no/art/?id=383