Mer familievold blant innvandrere

0Shares

— I mange kulturer er dessverre vold mot kvinner mer utbredt og mer akseptert. Det anses heller ikke som mishandling. Det er noe av forklaringen på at kvinner med innvandrerbakgrunn er kraftig overrepresentert ved norske krisesentre, sier Vigdis Bratz, leder for norsk krisesenterforbund, til Dagsavisen.

Politiet ser det også: I rundt 70 prosent av familievoldssakene i Oslo politidistrikt har overgriper eller offer, eller begge, annen etnisk bakgrunn en norsk.

– Basert på de sakene vi får kjennskap til virker det som om vold er mer utbredt i familier med fremmedkulturell bakgrunn, sier familievoldskoordinator i Oslo politidistrikt, Stein-Erik Olsen.

Også på landsbasis viser tallene fra krisesentrene tydelig at innvandrerkvinner gift med innvandrermenn er klart overrepresentert i forhold til innbyggertallet. Totalt hadde 48 prosent av alle kvinner på krisesentre utenlandsk bakgrunn i 2004. 68 prosent av disse kvinnene var gift med en utenlandsk mann, skriver Dagsavisen.