Flyktninger får ikke bankkort

Vanskeligst er det for asylsøkere, fordi papirene de får utstedt fra norske myndigheter, ikke godtas som gyldig legitimasjon. Pass fra hjemlandet godtas, men det har de færreste asylsøkere med seg.

Folk som får asyl eller kommer hit som såkalte kvoteflyktninger via FN, får utstedt et reisebevis. Men det godtas heller ikke som tilstrekkelig legitimasjon for å få bankkort.

– Vi forstår godt behovet for å få bankkort, og vi ønsker ikke å diskriminere noen, forsikrer pressetalsmann Anders Bigseth i DnB Nor/Postbanken. – Men vi gjør som alle andre banker og følger anbefalingene fra Finansnæringens Hovedorganisasjon og Sparebankforeningen, som igjen har en dialog med Utlendingsdirektoratet om dette.

– Problemet er at få av flyktningene har med seg pass eller annen gyldig legitimasjon fra hjemlandet med seg når de kommer til Norge. Det reisebeviset eller utlendingspasset de får, er derfor basert i hovedsak på opplysninger flyktningen har gitt om seg selv. Dette er ikke nok til at banken kan utstede et kort med bilde, som kan brukes som gyldig legitimasjon, sier Bigseth til Aftenbladet.

Informasjonsdirektør Preben Sandborg Røe i Finansnæringens Hovedorganisasjon, FNH, viser til et rundskriv foreningen sendte ut om saken i 2002.

Der står:

«I den senere tid har det forekommet en rekke tilfeller hvor banker har lidt tap i forbindelse med at det er utstedt bankkort til kunder på bakgrunn av asylsøkerlegitimasjon utstedt av norske myndigheter…

…Etter FNHs syn er nevnte identitetsdokumenter, særlig Registreringsbevis for asylsøker og Legitimasjonskort for asylsøkere og andre, ikke tilstrekkelig sikre dokumenter til at de bør benyttes som grunnlag for utstedelse av bankkort.»

– Dels er disse dokumentene lette å forfalske, dels er personopplysningene i dem ikke dokumentert på betryggende måte, sier informasjonsdirektør Røe.