Skjerpede rutiner rundt kinesiske enslige mindreårige asylsøkere

– Utlendingsdirektoratet (UDI) har gode rutiner for å ivareta enslige mindreårige asylsøkere. Da vi ble kjent med situasjonen til de to kinesiske barna på Vårli, ble det satt i verk ekstraordinære tiltak, sier assisterende direktør Manuela Ramin-Osmundsen.

Av hensyn til sikkerheten til de kinesiske barna vil ikke UDI gå ut med hvilke konkrete tiltak dette gjelder.


I løpet av høsten er til sammen 12 mindreårige kinesiske barn kommet til Norge. Flere av barna har blitt akuttplassert i barnevernsinstitusjoner på bakgrunn av opplysninger som kan tyde på at de kan være utsatt for menneskehandel. UDI jobber tett sammen med Nye Kripos og barnevernet i disse sakene. Det er politiet som har ansvaret for videre etterforskning.


Seks av de 12 barna har forlatt asylmottak eller barneverninstitusjoner uten å oppgi adresse. Av disse seks ble fire oppsporet i Stockholm. De fire er brakt tilbake til Norge, og plassert i barnevernsinstitusjoner. To kinesiske mindreårige asylsøkere er ennå ikke kommet til rette.Generelle rutiner

I dag har alle avdelinger for enslige mindreårige asylsøkere en styrket bemanning med blant annet nattevakt. Dersom barna ønsker å forlate mottaket, må de melde fra til personalet. Dersom de skal besøke andre utenfor mottaket, skal besøket være godkjent av mottaket og eventuelt av verge. Forøvrig kan selvsagt barna forlate mottaket for å gå på skole, fritidsaktiviteter osv., også da i forståelse med personalet.

Antall enslig mindreårige asylsøkere som har forlatt mottak

Så langt i år har ni enslige mindreårige asylsøkere under 18 år, forlatt mottak til ukjent adresse. Det tilsvarende tallet for 2004 er 16. I disse tilfellene har politi og barnevern rutinemessig blitt koblet inn.