Ønsker muslimsk bønn ved Ullersmo fengsel

I et brev til justisminister Knut Storberget ber Linstad om økonomisk støtte til å få en fast imam på besøk hver eneste fredag.

– Ved Ullersmo fengsel er en stor andel av de innsatte innvandrere med muslimsk bakgrunn. Det er et stort behov for at de kan få besøk av en imam til fredagsbønn en gang i uke. De trenger dette av trosmessige grunner. Det er også grunn til å anta at dette kan være viktig i et rehabiliteringsperspektiv, skriver fengselslegen i brevet.

– Dette handler også om respekt for enkeltindivider. Mange av dem som sitter her er i en vanskelig situasjon med mye stress, sier han Romerikets Blad.

Det er ikke bare fengselslegen som har engasjert seg i saken. Også fengselsprest Trygve Eriksen har jobbet aktiv for å finne fram til en ordning.

Fengselsdirektør Ellen C. Bjercke støtter initiativet fra fengselspresten og fengselslegen.