Lærere velger bort innvandrerskoler

0Shares

– Det er naivt å tro at det ikke foregår en utvelging blant lærerne når de velger arbeidsplass. Det er nøyaktig det samme som skjer når vi velger hvor vi vil bosette oss, sier førsteamanuensis, Bjarne Strøm og Torberg Falch ved Institutt for samfunnsøkonomi ved NTNU som nylig har publisert forskning som viser at det er stor forskjell i skole-Norge når det gjelder lærernes kompetanse.

Forskerne konkluderer med at jo flere minoritetsspråklige elever man har på en skole desto større andel av lærerne mangler godkjent utdanning.

De to forskerne finner at lærertettheten er høyere på skoler med mange elever med innvandrerbakgrunn enn ved andre skoler. Lærernes kompetanse er derimot dårligere.

– Ut fra vår forskning kan det synes som om lærere velger bort skoler med mange elever med innvandringsbakgrunn. Det er en markert større andel lærere uten godkjent utdanning ved disse skolene, sier Bjarne Strøm til Adressa.