Milliardsatsing mislykket

Kommunene som tar mot flyktninger får også integreringstilskudd for å hjelpe flyktningene med å skaffe jobb, og finne seg til rette i sin nye hjemkommune. Staten har ikke stilt noen krav til hvordan integreringstilskuddet skal anvendes.

De siste fem årene har norske kommuner mottatt 11 milliarder kroner uten at de kan vise til gode resultater for investeringen, melder Aftenposten.

– Få flyktninger i arbeid skyldes feilslått bosettingspolitikk. Det må bli slutt på å bosette flyktninger i kommuner hvor det ikke finnes arbeid, sier Morten Tjessem i NOAS til avisen.

Ifølge NOAS har halvparten av flyktningene utplassert i norske kommuner i 1998 flyttet videre i 2003. Ifølge Statistisk sentralbyrå er det innvandrere fra Chile og Sri Lanka som er flinkest til å skaffe seg jobb. Henholdsvis 63 og 62 prosent av menneskene fra disse landene er i jobb i dag.

Innvandrere fra Afghanistan og Somalia er de som sliter mest med å finne seg arbeid. Totalt sett er 45 prosent av flyktninger og innvandrere i Norge sysselsatt.