Lavere levealder i østkanten

0Shares

Forventet levealder, også kalt forventet gjenstående levetid ved fødselen, er det antall år en nyfødt kan forvente å leve under gjeldende dødelighetsforhold.

Blant de fire byområdene Oslo er delt inn i er det Ytre vest som har høyest forventet levealder. Dette gjelder for både menn og kvinner, men særlig for menn, viser tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB). Ytre vest omfatter bydelene Ullern, Vestre Aker, Nordre Aker og Nordstrand. Kvinner i de tre førstnevnte bydelene kan forvente å bli omkring 83 år, og menn rundt 78-80 år, ifølge dødelighetsforholdene i årene 2002 til 2004.

Lavest forventet levealder i Oslo, for både menn og kvinner, er beregnet for området Indre øst, med henholdsvis 71,6 og 78,1 år. Området omfatter bydelene Sagene, Grünerløkka og Gamle Oslo. Forventet levealder for kvinner i disse bydelene når høyest, nær 79 år, i Grünerløkka bydel, altså tre år under landsnivået. For menn i dette området varierer forventet levealder fra 68,4 år i Sagene bydel, til 72,5 år i Gamle Oslo og 73,3 år på Grünerløkka. Sagene skiller seg altså klart negativt ut fra andre bydeler når det gjelder menns levealder.

Økt forskjell på vestkant og østkant

I løpet av tiårsperioden fra 1991-1995 til 2002-2004 har forventet levealder økt for både menn og kvinner, både på byområde- og bydelsnivå i Oslo, slik som for hele landet og fylkene. Også forskjellen i levealder på vestkanten og østkanten i Oslo jhar økt. For menn har Ytre vests forsprang på Indre øst økt fra 6,2 til 7,3 år, mens økningen i forsprang for kvinner har vært mindre, fra 4,3 til 4,7 år.