Minoritetsungdom ønsker statusyrker

0Shares

Minoritetsungdom velger realfag og teknologiske fag, ifølge Liv Anne Støren, forsker ved NIFU Step, skriver Dagsavisen.

Én av fem ingeniørstudenter på Høgskolen i Oslo har foreldre født utenfor Norden. På Sofienberg tekniske fagskole i Oslo utdannes 52 apotekteknikere dette skoleåret — bare seks er etnisk norsk.

Forsker Anne Britt Djuve ved forskningsstiftelsen FAFO tror minoritetsøkningen på universiteter og høyskoler vil gi flere med innvandrerbakgrunn i høystatusyrker.

— Jo mer lik utdanningsbakgrunn de har med den norske befolkningen, jo større grunn er det til å tro at yrkesdeltakelsen vil ligne, sier hun.

Minoritetsungdommene vil bli ingeniører, leger og advokater, yrker som gir status i mange asiatiske land. Disse utdanningene leder dessuten rett mot et yrke.