Utdannelse til ingen nytte

0Shares

Tall fra Statistisk Sentralbyrå ved utgangen av august i år viser at ikke-vestlig innvandrere utgjør over 70 prosent av arbeidsmarkedstiltakene i Oslo, 36 prosent av alle arbeidsledige, men utgjør bare 9 prosent av byens befolkning.

Aftenposten Aften har bedt Arbeidsdirektoratet om å foreta en undersøkelse på utdannelsesbakgrunnen til deltagerne på arbeidsmarkedstiltakene i Oslo. Denne undersøkelsen viser at det slett ikke er manglende utdannelse som er årsaken til skjevheten. Av ikke-vestlig innvandrere har 23 prosent universitetsutdannelse, mot 19 prosent av de norske deltagerne. Høyest utdannelsesnivå ligger hos innvandrere med vestlig bakgrunn, 38 prosent har universitetsutdannelse, men de utgjør en svært liten gruppe av det totale antallet.

Fylkessarbeidssjef Jan Bjørkum sier til Aftenposten Nettutgaven at det er diskriminering som resultat av holdninger blant arbeidsgivere som er det store problemet. Til tross for at ikke-vestlig innvandrere snakker godt norsk og har en god utdannelse, går de lenger arbeidsledige enn nordmenn.

Konsulent Stein Oddvar Evensen fra NMH’s karriere- og rekrutteringssenter opplever at nyutdannede innvandrere har vanskeligere for å få jobb enn nordmenn. Til Aftenposten Nettutgaven sier han at arbeidsgivere ofte velger nordmenn med dårligere karakterer fremfor søkere med innvandrer-bakgrunn. Grunnen til dette kan være fremmedfrykt, mener Evensen.

Resultatet blir at ikke-vestlig innvandrere får jobb som ikke er relatert til utdannelsen deres. Noen av søkerne skifter til og med til norske navn, men får “døra i ansiktet” når de møter opp til intervju.