Kaster ut kosovo-serberne

– Vårt utgangspunkt er at de som skal returneres, fortrinnsvis skal returnere frivillig til sitt opprinnelsessted når det er trygt nok, sier senior beskyttelsesoffiser ved UNHCRs Beograd-kontor, John Andrew Young til Aftenposten.

For kosovo-serberne vil det si Kosovo, men området er for utrygt. Flere land, deriblant Norge, velger derfor å returnere kosovo-serberne til Serbia.

Serbia-Montenegro er anerkjent som selvstendig stat. Montenegro og Serbia er republikker, Kosovo og Vojvodina autonome provinser. I Serbia er serberne i stort flertall, mens albanerne er majoritet i Kosovo. Det er derfor problematisk å sende kosovo-serberne til Kosovo og Serbia. UNHCR anbefaler det ikke.

– Selv om de ikke vil ha konkrete sikkerhetsproblemer, mener vi likevel at tilbakesendelse av asylsøkere ikke er velbegrunnet eller berettiget. De vil bli sendt til en uholdbar tilværelse, påpeker Young til Aftenposten.

Ikke bundet til sosioøkonomiske forhold

– Vi lytter i all hovedsak til anbefalingene fra UNHCR når det gjelder saker knyttet til beskyttelse. Hvem som skal få opphold på humanitært grunnlag er ikke UNHCRs kjerneområde, der føler vi en mindre grad av forpliktelse, sier statssekretær Libe Rieber-Mohn i Arbeids- og inkluderingsdepartementet.

– Det er sosioøkonomiske årsaker som ligger til grunn for en slik anbefaling. Ikke sikkerhetsgrunner. Det ville fått store konsekvenser om vi skulle lyttet til alle anbefalingene som ikke er knyttet til beskyttelsesbehov, men levekår. De fleste asylsøkere ville fått det bedre i Norge enn i hjemlandet, sier hun, og legger til: – Det er dessuten ingen andre land som ikke i det hele tatt sender kosovo-serbere til Serbia