Utfordringer i flerkulturell formidling – Konferanse 2.-3. mars 2006

0Shares

Konferansen henvender seg til fagpersoner som gjennom kunnskapsproduksjon og formidling tilbyr kompetanse vedrørende flerkulturelle spørsmål. Målgruppen er bl.a. de som arbeider i ulike profesjonsfelt, offentlige etater, eller som har informasjon og utredning som sitt virke.

Sentrale diskusjonstema:

Flerkulturalitet som


  • et offentlig anliggende
  • en kommunikativ og pedagogisk utfordring
  • en utfordring for fagfelt og yrkesroller
  • et spenningsfelt mellom idealer og realiteter


Eksterne forelesere


  • Professor Knut Kjeldstadli, Universitetet i Oslo
  • Professor Halvard Vike, Universitetet i Oslo
  • 1.amanuensis Randi Gressgaard, Universitetet i Stavanger
  • Faglige bidrag ved Flerkulturelt Arbeid, SEFIA


Arbeidsform: Forelesninger, seminar, plenum

Fullstendig program

for påmelding er nå utsatt til 15. februar.

Konferanseavgift 1000,- kr. Påmelding og betaling kun via

elektronisk påmeldingsskjema

Kontaktperson faglige spørsmål: Inger Daae-Qvale, telefon: 22 45 28 41 eller [email protected]

Kontaktperson: Ingunn Juliane Hjertaas, telefon: 22 45 21 06 eller [email protected]

Deltakerne må selv sørge for overnatting. SEFIA har reservert 90 rom på Rica Holberg hotel, som kan bestilles på tlf.: 23 15 72 00 innen 31. januar. NB! Ref.nr. HB485 må oppgis.