Nord-Amerikanske indianere på klimatoppen

0Shares

Mitt klima er evaluert blant 13 tilbydere av frivillige utslippsreduksjoner og kåret som en av de fire beste og anbefalte ordningene.

Evalueringen er gjort av den uavhengige forskningsinstitusjonen Tufts Climate Initiative (http://www.tufts.edu/tie/tci). Mitt klima/myclimate kom godt ut av evalueringen på alle punkter:

1) Mitt klima investerer i prosjekter som fører til reelle utslippsreduksjoner samtidig som de gir bærekraftig utvikling lokalt. Mitt klima har prosjekter som er godkjent av FN og prosjekter som følger Gullstandarden. Gullstandarden innebærer blant annet at prosjektene ikke kan være skogplantingsprosjekter.

2) Evalueringen la vekt på at kalkulatoren skulle være presis og inkludere at utslipp i høyere luftlag har en sterkere klimaeffekt enn utslipp på bakkenivå.

3) Mitt klima blir vurdert til å være bra på åpenhet og informasjon om ordningen og hvordan den drives.

4) Andelen av inntektene som går til prosjekter er 80%. Denne andelen varierte fra 23% til 93% blant de andre tilbyderne (selvrapportert).

Tilbyderne som blir anbefalt er:
www.myclimate.org
www.atmosfair.de
www.climatefriendly.com
www.nativeenergy.com

Anbefalt med forbehold om at forslag til endringer følges:
www.carbonfund.org
www.carboncounter.org
www.carbonneutral.com (brukes av SASBraathens)
www.climatecare.org (brukes av British Airways)
www.offsetters.com
www.terrapass.com

Ikke anbefalt:
www.betterworldclub.com/links/offsets.htm
www.self.org
www.cleanairpass.com

Sammendrag av rapporten på engelsk finner du her.

Kontaktperson:
Gunnell Sandanger, tlf. 40 24 70 25
Framtiden i våre hender

Kilde: Fremtiden i Våre hender