Antijødiske holdninger utbredt blant danske muslimer

Elever som ønsker å be i skoletiden, får nå mulig støtte fra regjeringen
Foto: Flickr
En ny undersøkelse utført av institutt for Statskunnskap ved Universitetet i Aarhus viser at jødefientlige holdninger er mye mer utbredt blant danske muslimer enn befolkningen generelt.
0Shares

65,8 prosent av innvandrergruppene svarer at “man ikke kan være
forsiktig nok i forhold til jøder”, 75,2 prosent “ser ikke gjerne at et
familiemedlem gifter seg med en dansk jøde” og 31,9 prosent mener at
“det er for mange jøder i Danmark”. I den etnisk danske gruppen svarer
nesten 20 prosent det samme.

– Undersøkelsen viser at antijødiske holdninger bestemt ikke bare
finnes i ekstremistiske kretser. Disse holdningene er langt, langt mer
utbredte blant innvandrere enn vi normalt forestiller oss, sier
professor Peter Nannestad fra Institutt for Statskunnskap ved Aarhus
Universitet, som står bak undersøkelsen.

Undersøkelsen blir offentliggjort i boken “Danmark og de fremmede: Om
mødet med den arabisk-muslimske verden” som utkommer på fredag, og
bygger på intervjuer med i alt 1503 innvandrere fra hhv. Tyrkia,
Pakistan, Somalia, Palestina og eks-Jugoslavia, samt 300 etniske
dansker. Alle intervjuobjektene er blitt stilt tre spørsmål som dreier
seg om deres holdninger til en rekke forskjellige grupper i samfunnet –
ikke bare til jøder – men viser likevel at de fem forskjellige
innvandrergruppene er klart mest mistroiske og fordomsfulle overfor
jøder.