Møteplasser og samarbeid Gode eksempler fra Groruddalssatsingen og Oslo Sør-satsingen

0Shares

Fortellinger på tvers; en gruppe fortellere drar ut til skoler og barnehager der de bruker fortellinger som kulturformidler. Fortellerhuset er en del av nærmiljøsenteret i Bydel Bjerke v/ Georgiana Keable, Fortellerhuset. 

► Bo sammen; en suksess av et kursopplegg om å bo i borettsslag og om hvordan bli bedre naboer!  v/ Jamil Syad, leder for Bo sammen-prosjektet, Bydel Alna  

► Mobilisering for deltakelse i nærmiljø og storsamfunn.

    Erfaringer fra Bydel Alna v/ Elisabeth Sem Christensen, arbeider både med   Groruddalssatsingen i Bydel Alna og som prosjektleder for Mangfold er hverdagen

               
Oslo Sør-satsingen startet i 2007; med ekstra penger, nytenkning og deltakelse fra grasrota satses det på å bedre folks levekår 

► Bydel Søndre Nordstrand – mulighetenes bydel!  v/ Inger Aguilar, prosjektleder Oslo Sør-satsingen 

► Svømming, mestring og deltakelse  v/ Halimo Mohammed, leder for Organisasjon for somaliske kvinner, barn og ungdom, Søndre Nordstrand  

► ”Vær stolt” – sammen om målet; om samarbeidet mellom Bydel Søndre Nordstrand og frivillige organisasjoner i bydelen v/ Ove Bevolden, daglig leder i Holmlia sportsklubb

Fortløpende påmelding til [email protected]no

Kontaktperson: Margrethe Siem, 234 22 718