Norge bekymret for palestinerne

 
Norge er bekymret for utviklingen i Øst-Jerusalem. Ifølge utenriksminister Jonas Gahr Støre lever palestinerne under et stadig sterkere press.
0Shares

Utenriksministeren hadde søndag samtaler med palestinske ledere og den lutherske
biskopen Monib Younan om palestinernes situasjon i Jerusalem. Han uttrykker sterk bekymring for utviklingen i den delte hovedstaden.

– Jerusalems status må avklares for å sikre varig fred mellom begge gruppene, og det kan bare skje gjennom forhandlinger, sier Gahr Støre ifølge en pressemelding på Utenriksdepartementets nettside.

Folkerettsbrudd
Norge, i likhet med et samlet internasjonalt samfunn, anser israelsk
tilstedeværelse i Øst-Jerusalem som et brudd på folkeretten.

– Husutkastelser, husødeleggelser, separasjonsbarrieren og etableringen av stadig
nye bosetninger er i ferd med å endre Øst-Jerusalems befolkningssammensetning og
geografi, og dermed også grunnlaget for en forhandlingsløsning, sier
utenriksministeren.