– Det må bli lettere å innvandre til Europa

Cecilia Malmström, EUs innenrikskommisær, mener mainstreampartier i europeisk politikk har tilpasset seg de ytterliggående i flerkulturdebatten.
Foto: Flickr/Baltic Development Forum
På sikt må regelverket mykes opp betraktelig for å sette Europa i stand til å dekke sitt behov for arbeidskraft, mener Cecilia Malmström, EUs innenrikskommisær.

EU-kommisjonen går mot strømmen og anbefaler at det legges bedre til rette for lovlig innvandring til EU i fremtiden.

– Det er en vanskelig sak å få politisk flertall for i mange land akkurat nå. Det har å gjøre både med etableringen av mer innvandringsskeptiske partier i mange land og med den økonomiske krisen. Men med tiden kommer vi ikke utenom lovlig innvandring. Vi kommer til å trenge innvandrere som arbeidskraft, sier hun til DiePresse.com.

Snart faller visumplikten bort for bosniere og albanere som vil reise inn i EU.

– I et litt lenger perspektiv kan også Tyrkia få visumfrihet, riktignok under forutsetning at landet oppfyller EUs kriterier, fremholder Malmström, som har vært Europa-minister i den forrige Reinfeldt-regjeringen for Folkpartiet og representant i Europaparlamentet fra 1999 til 2006.