Dialogmøte: Hvordan forebygge religiøs ekstremisme

Abid
Q. Raja fikk årets Fritt-Ords pris for sitt arbeid med å skape arenaer
for dialog. Vi har tidligere arrangert Dialogmøter om opptøyer, hat
mellom minoritetsgrupper, vold, tvangsekteskap, hijab, ytringsfrihet og
likestilling.

Åpent for alle, gratis inngang.

De som har blitt valgt ut til å motta Minotenks stipend for jenter med minoritetsbakgrunn vil bli annonsert på dette møtet.

P R O G R AM

14.05-14.15 Velkommen v/ Abid Q. Raja
14.15-14.20 Stipendutdeling v/ Professor Thomas Hylland Eriksen

Innledninger

14.20-14.30 Torkel Brekke, Professor:
Hvorfor eksisterer og hvordan fungerer religiøs ekstremisme?

14.30-14.35 Shoaib Sultan – Generalsekretær Islamsk Råd:
Hvis overdreven frykt for islam – gir det mer radikalisering?

14.35-15.20 Panel:

• Stian Berger Røisland – Byrådsleder Oslo
• Kadafi Zaman – Journalist, TV2
• Laila Bokhari – forsker og forfatter av boka Hellig Vrede
• Tore Bjørgo – Professor Politihøgskolen

15.20-16.20 Panel i dialog med salen
16.20-16.30 Oppsummering v/ Justisminister Knut Storberget

Vel møtt!