Elever samlet inn 245 000 kr til Kongo – lærere brukte 90.000 av dem på å reise dit

Uten penger: Mange kvinner på landsbygda i Uganda har lenge stått helt uten egne økonomiske midler

– Dette er for mye, sier skolesjef Grete Gjelten til Varden.

Skoler i samarbeid» (SIS) er et samarbeidsprosjekt mellom ni skoler i Grenland og 16 skoler i det afrikanske landet Kongo-Brazzaville. Hver av skolene har sin egen vennskapsskole og skolene skriver brev og sender tegninger og gaver til hverandre. I 20 år har skolene i Grenland hatt årlige innsamlingsaksjoner.

I februar i år reiste en delegasjon på 10 lærere, to rektorer og lederen i SIS til Kongo-Brazzaville for å se nærmere på hvordan status er på de ulike skolene.

Turen kostet 160.000 kroner. 90.000 kroner ble brukt fra kassen som elevene selv har sørget for å fylle opp.

Styreleder i SIS, Bente Alstad, forteller om en innholdsrik og nyttig tur til Kongo-Brazzaville og at sendes 350 000 kr årlig.

Kommunalsjef for oppvekst i Skien kommune, Grete Gjelten, er tydelig på at 13 stykker på tur til Kongo for å se hvordan organisasjonen fungerer der, er for mye.

– Jeg synes de bør begrense antallet som blir med på tur, slik at reisen kan holdes på et lavt økonomisk nivå. Når jeg får høre at 13 personer har reist, synes jeg umiddelbart det virker som en stor andel har gått til å reise. Antallet burde vært begrenset, sier kommunalsjefen til Varden.

Også representanter i foreldreutvalg (FAU) ved noen av skolene som er med på innsamlingsaksjonene har stilt spørsmål.