EU stenger grensene

0Shares

Målet er å tette igjen alle hull i EUs yttergrenser. Som medlem av Schengen-samarbeidet vil det EU beslutter også gjelde for Norge. Det er bred enighet i EU om at yttergrensa bør forsterkes med en felles grensevaktstyrke.

– Jo mindre illegal innvandring vi har, desto større muligheter har vi for legal innvandring, sier Tysklands innenriksminister Otto Schily til Süddeutsche Zeitung.

At illegal immigrasjon blir satt på dagsordenen blir satt i sammenheng med framgangen for høyrepopulistiske partier i en rekke land. Handlingsplanen inneholder mer enn 20 tiltak, blant disse er en utvidelse av de tiltak som innenfor Schengen-avtalen allerede er satt i gang for å beskytte grensene. Det skal opprettes databaser og sentre som skal gjøre det mulig å avsløre falske dokumenter og identiteter på en rask og presis måte, skriver Dagsavisen.

Storbritannia og Italia går sterkt inn for sanksjoner. Den spanske regjering, vertskap for neste ukes toppmøte, har foreslått systematiske reaksjoner overfor land som nekter å ta tilbake landsmenn som ulovlig har tatt seg inn i EU, eller som etter EUs oppfatning ikke gjør nok for å stoppe strømmen av flyktninger gjennom sitt territorium.

– Asylsøkere i Europa angripes nå fra to kanter. De presses mellom en dramatisk forsterket yttergrense, som gjør det enda vanskeligere å slippe inn i Europa for å få prøvet sin sak, og av at kriteriene for asyl og oppholdstillatelse kan bli strengere, sier generalsekretær Morten Tjessem i Norsk organisasjon for asylsøkere til Dagbladet.

U-hjelp som sanksjonsmiddel

EU bør bruke økonomisk bistand som både gulrot og pisk overfor fattige tredjeland for å stanse ulovlig innvandring, foreslo den britiske innenriksministeren David Blunkett overfor sine EU-kolleger i Luxembourg torsdag.

Britenes statsminister Tony Blair vekket sterke reaksjoner da han tidligere antydet at bistand kan bli holdt igjen dersom u-land nekter å ta tilbake illegale innvandrere, eller lukker øynene for at båtflyktninger kaster loss fra deres havner.

lere EU-land er imidlertid skeptiske til å koble bistand og innvandring, deriblant Sverige.

– Det skal ikke være fremmedfiendtlige som skal få sette EUs agenda. Vi må være svært forsiktige, sa Sveriges innvandringsminister Jan O. Karlsson.

Også menneskerettsorganisasjonen Amnesty advarer EU mot å innlede en krig mot innvandring, og påpeker at antallet asylsøkere faktisk er på retur i EU.