Nekter å flytte

"Lala": i likhet med mange andre etiopiske papirløse kan hun ikke vende hjem. – Til det er situasjonen for farlig, sier hun.
Foto: Claudio Castello
En gruppe etiopiske asylsøkere med endelig avslag har siden 6. april nektet å flytte fra Torshov og Refstad transittmottak.
– Vi har gjort det vi kan for å få til en løsning ved å tilby hver enkelt plass i ordinært asylmottak. Dette har blitt avvist. Vi hadde derfor ingen andre alternativer enn å be politiet flytte gruppen fra transittmottakene, som vi trenger for asylsøkere som nylig har kommet til landet, sier assisterende avdelingsdirektør Per Engan-Skei i Utlendingsdirektoratet (UDI).

I løpet av ettermiddagen 26. april vendte en del av gruppen tilbake til transittmottaket på Torshov. De tok seg inn i et oppholdsrom og nektet å fjerne seg. Utover kvelden forlot de oppholdsrommet etter at politiet gjorde de klart at de ellers bli fjernet.

Vil ikke ta imot botilbud
Samtlige i gruppen har fått individuelle tilbud om mottaksplasser i ordinære mottak. De fikk også en frist til 6. april til å forlate transittmottakene. Gruppen har ikke tatt imot botilbudene, og forlot heller ikke transittmottakene innen fristen.

– Vi har ønsket og håpet at de skulle forlate transittmottakene frivillig, men det har ikke skjedd. Nå kan vi ikke lenger godta at de oppholder seg der, siden vi trenger disse plassene til nyankomne asylsøkere. Vi forstår at de er i en krevende situasjon, men det blir feil når noen forsøker å presse seg til spesialordninger, understreker Engan-Skei til udi.no.