Norge og India inngår samarbeidsavtaler om forskning og utveksling

Under det offisielle besøket som nå pågår, har representanter fra forsknings- og utdanningssektoren signert fire samarbeidsavtaler om blant annet forskning på vannkraft, helseteknologi og studentutveksling.
Foto: UD
Norge og India skal samarbeide tettere innen forskning og høyere utdanning.
0Shares
Redaksjonen
Latest posts by Redaksjonen (see all)

– Potensialet for forsknings- og utdanningssamarbeid mellom India og Norge er stort, og målet med besøket i India er å knytte enda tettere bånd. For å oppfylle blant annet bærekraftsmålene og løse de store samfunnsutfordringene er vi helt avhengig av mer internasjonalt samarbeid, blant annet med India. Det er gledelig at interessen for økt samarbeid fra indisk side er stor, sier ekspedisjonssjef for forskning, høyere utdanning og internasjonalt arbeid, Anne Line Wold i Kunnskapsdepartementet.

Totalt består den norske delegasjon på om lag 50 personer. Det er blant annet representanter fra Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i utdanningen (Diku), Forskningsrådet, Kompetanse Norge, Universitets- og høgskolerådet, og ledere og ansatte fra universiteter og høyskoler som deltar.

UiT og NTNU med nye avtaler

En av de inngåtte avtalene er mellom Universitetet i Tromsø – Norges arktiske Universitet (UiT) og Indian Institute of Technology Delhi. Avtalen tar for seg blant annet kunnskapsdeling om nanoteknologi, fornybare energikilder, helseteknologi, og forvaltningen av vannressurser.

UiT skal også samarbeide med Indraprastha Institute of Information Technology. Målet er å fremme økt studentutveksling mellom Norge og India, både gjennom nasjonale og EU-baserte initiativer.

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) har inngått en avtale med IIT Jammu. Planen er å samarbeide på forskningsområder som vannforvaltning, tunneler, vannkraft, teknologi i kuldeutsatte områder og studentmobilitet. NTNU har også inngått en tilsvarende avtale med Indian Institute of Technology Mandi.

Besøket i India startet med to dagers faglig program i New Dehli og avsluttes nå med to dager i Chennai.