EU-forslag opprører romfolk

Rombarn spiller fotball i en midlertidig bosetting utenfor Beograd, Serbia
Foto: Flickr
Et forslag fra EU om nye visum-regler for tredjeland setter sinnene i kok hos romfolk i Serbia og Makedonia.
0Shares

Europakommisjonen foreslo nylig et tillegg i visumreglene. Hensikten er å kunne pålegge land utenfor EU midlertidig gjeninnføring av visumkrav for å motvirke plutselige og kraftige økninger i antallet asylsøkere og papirløse innvandrere.

Tall fra Eurostat viser at 17 745 serbere og 7555 makedonere søkte om asyl i EU i fjor. Det er en sterk økning fra tidligere år. Det som imidlertid karakteriserer asylsøkerne fra de to landene, rent bortsett fra at de har blitt flere, er at det store flertallet av dem er romfolk (sigøynere). Denne gruppen har fått det stadig verre etter at Jugoslavia gikk i oppløsning for 20 år siden.

Dårlige forhold

Romfolk hadde en nokså god stilling i landene som sprang ut av Jugoslavia, sammenlignet med andre øst-europeiske land, men livene deres har siden 1990-tallet i stadig større grad blitt preget av undertrykking og utstøting. I Serbia bor det 250 000 romfolk i 600 uformelle bosettinger. Mange av bosettingene har ikke tilgang til selv de mest grunnleggende fasiliteter som vann og kloakk. I Makedonia er rombarn særlig utsatt. Den viktigste grunnen er at disse barna har langt dårligere tilgang til utdanning enn andre barn.

Press
På grunn av det økte antallet asylsøkere har EU lagt press på de to landenes myndigheter for å få dempe strømmen av folk som vil over grensen. Riset bak speilet er at alle serbere og makedonere kan miste visumfriheten de har i dag dersom ikke situasjonen bedrer seg. Serbiske og makedonske myndigheter vurderer derfor nå å innføre tiltak overfor romfolk som vender tilbake etter å ha fått avslag på sine asylsøknader i et EU-land, blant annet ved midlertidig å frata dem passet. Dette har ført til spenninger i forholdet mellom myndighetene og romfolk.

Den serbiske innenriksministeren Ivica Dacic advarte den 8. mai, som også er datoen for romfolkets vårfeiring, romfolk mot å søke asyl i EU, da dette kunne skade serbiske interesser. Det uuttalte budskapet var at dersom Serbia mister visumfriheten, vil det være romfolkets feil, skriver Dr Karin Waringo på nettsidene til nyhetstjenesten Public Service Europe.