Religion ikke det viktigste for muslimer

Utenfor: Rundt halvparten av alle tyrkere i Tyskland har liten eller ingen kontakt med tyskere, viser ny undersøkelse
Foto: Flickr
De fleste muslimer har et avslappet forhold til religion, og deres religiøse praksis minner mye om praksisen til europeiske kristne, viser ny dansk forskning.

Bare 17 av 100 muslimer betrakter religion som viktig for sin selvforståelse, ifølge en undersøkelse fra Nørrebro som ble gjort kjent tidligere i år. Tendensen bekreftes også av undersøkelser fra Tyskland og Sverige, ifølge Kristeligt Dagblad.

Betyr lite
Den danske doktorgradsstipendiaten Nadia Jeldtoft har gjort kvalitative intervjuer med 39 ikke-aktivistiske muslimer i Danmark og Tyskland. Religion betyr lite for et flertall av dem i hverdagen. Deres måte å praktisere religionen sin på, likner på danskers måte å praktisere kristendom på. De har en pragmatisk tilnærming til islam, tilpasser ritualene til hverdagen og er like individualistiske i sin religionsutøvelse som de fleste dansker. Resultatene fra doktorgraden er publisert i tidsskriftet Ethnic and Racial Studies og omtales i Kristeligt Dagblad. Det skriver Vårt Land.

– Det er en tendens til at religion praktiseres på mer individuelt vis blant muslimer og tilpasses i hverdagen. I stedet for at imamen i moskeen forteller hvordan religionen skal utøves, så er det blant en del muslimer individet som avgjør hvordan religionen praktiseres. Det handler ikke om hva de kan gjøre for Gud, men om hva Gud kan gjøre for dem, forklarer Jeldtoft.

– To motstridende tendenser
Zubair Butt Hussain er tidligere talsmann for Muslimernes Fællesråd. Han kjenner seg igjen i funnene fra doktorgraden.

– Det finnes to overordnede tendenser. Det er helt klart en gruppe som har et forhold til islam som minner om de fleste danskers forhold til religion. De bruker religionen ved bryllup og begravelser, og overholder ikke i særlig stor grad de religiøse ritualene. Men det er også en tendens til at religionen får mer innflytelse, særlig hos den yngre generasjonen, sier han til Kristeligt Dagblad.