Må opparbeide seg befolkningens tillit

Verdens nyeste stat, Sør-Sudan, så dagens lys 9. juli. Nå står utfordringene i kø for den nyopprettede nasjonen.
Foto: United Nations Photo
9. juli feiret verdens nyeste stat sin fødsel. Etter tiår med krig og uroligheter har likevel Sør-Sudans regjering press på seg for å samle befolkningen, skape intern sikkerhet og fortsette utviklingen i et utfordrende konfliktområde. 
Årene med borgerkrig og intern uro har ført til at landets infrastruktur og statlige institusjoner nå må bygges opp. FNs utviklingsprogram, UNDP, støtter utvikling av offentlig forvaltning slik at tjenester innen blant annet helse- og utdanningstilbud kommer på plass, samt styrking av nasjonal sikkerhet.
– Sør-Sudans fremtid bygger på at man kan skape intern politisk stabilitet og tiltro til myndighetene. Med sikkerhet som grunnlag vil en bærekraftig utvikling av Sør-Sudan muliggjøres, sier Jakob Simonsen, direktør for UNDPs nordiske kontor i en fersk utgitt pressemelding på undp.org.

Vanskelig overgang
Usikkerheten hersker i store deler av Sør-Sudan, og i mange områder er folkets tillit til myndighetene lav. Befolkningens ønske om en sikrere hverdag med en aktiv offentlig sektor er gjenspeilet i en kvinnes utsagn om at ”vi ønsker å se mer til regjeringen.”
– Samarbeidet om sikkerhet har styrket forholdet mellom befolkningen og myndighetene. Det er likevel en lang vei å gå med prekære mangel på jurister, dommere, politi og fengselsbetjenter, sier Simonsen til undp.org.
UNDP jobber sammen med nasjonale myndigheter blant annet med å redusere antall håndvåpen. Et annet satsingsområde har vært å kartlegge lokalbefolkningens behov, og å bistå myndighetene med å legge en plan for å innfri dette. Så langt har dette resultert i flere politistasjoner, forbedret radiokommunikasjon, samt bedre tilgang på rent vann.
 
– Gjennom kapasitetsbygging i offentlig sektor vil utviklingsprogrammet bidra til å gjeninnføre tilliten til lokal og nasjonal lovgivning. Skal regjeringen, og Sør-Sudan overhodet, lykkes må de ha støtte av befolkningen.