Oslo SV krever norsk fredsinnsats i Kashmir-konflikten

Konflikten i Kashmir har vært langvarig. I fjor sommer fjernet indiske myndigheter provinsens grunnlovsfestede særstatus og innførte militær unntakstilstand. Foto tatt av en indisk soldat i 2009 utenfor Srinagar flyplass.
Foto: Wikimedia Commons/Jesse Rapczak
I en resolusjon krever Oslo SV at Norge bidrar til en fredelig løsning i den indisk-kontrollerte delen av provinsen.

Under tirsdagens årsmøte i Oslo SV behandlet lokalpartiet en uttalelse om Kashmir og vedtok følgende:

  • Oslo SV mener norske myndigheter må ta mye tydeligere stilling til menneskerettighetsbruddene og undertrykkingen i indisk kontrollert Kashmir fra indiske myndigheter.
  • Oslo SV krever at slutt på okkupasjon, og respekt for grunnleggende rettigheter i befolkningen.
  • Oslo SV krever at Norge bidrar til fred og stabilitet i området, ved å tilby diplomatisk assistanse i konflikten mellom India og Pakistan.

Lang konflikt

Striden om Kashmir stammer fra delingen av det som var britisk India i 1947. Kashmir har en hovedsakelig muslimsk befolkning, og er delt mellom India og Pakistan.

Begge landene gjør krav på hele området, og har tidligere utkjempet to kriger om provinsen. Pakistanske myndigheter ser på Kashmir som indisk-okkupert område.

Sommeren 2019 ble konflikten eskalert ytterligere etter at Indias regjering endret grunnloven, og fjernet selvstyret og særstatuset i det indisk-kontrollerte Jammu-Kashmir. Væpnede styrker ble satt inn, portforbud med kommunikasjonsrestriksjoner (på nett og mobil) er innført, og et hundretalls politiske aktivister har blitt fengslet.

I tillegg opphevet grunnlovsendringen restriksjoner på kjøp av eiendom i området for indere fra andre deler av landet, noe som mange mener vil endre demografien i provinsen.

– En politisk løsning trengs

FN har kommet med sterk kritikk av menneskerettighetsbrudd under den nå snart åtte måneder lang unntakstilstanden. Indiske myndigheter mener på sin side tiltakene har vært nødvendige, og kommer som en følge av 30 år med konflikt med ulike uavhengighetsvennlige opprørsgrupper.

Inderne har i tillegg anklaget Pakistan og islamistgrupper som Taliban for å ha støttet opprørerne. En av opprørsgruppene, Harkat-ul-Jihad al-Islami, tok på seg ansvaret for terrorangrepet i New Dehli i 2011.

India-ekspert Arild Engelsen Ruud ved Universitetet i Oslo hevder overfor Aftenposten at tiltakene kan forverre situasjonen, selv om mange indere ser det som populært å fjerne særstatusen til Kashmir.

Han sier at det ikke finnes noen enkel løsning på Kashmir-konflikten:

–  Noen vil ha selvstyre, noen vil fortsatt være del av India, noen vil være del av Pakistan. Hvis det skal komme noen løsning, må den være politisk.