Europa misbruker lover for å straffe dem som hjelper flyktninger

Personer som har hjulpet mennesker i nød er blitt straffeforfulgt.
Foto: Pixaby
Å få flyktninger til å føle seg velkomne i Europa anses som en trussel, og lovverket misbrukes for å stille frivillige for retten, ifølge en ny Amnesty-rapport.
0Shares

Ifølge Amnesty International blir lover som er ment å bekjempe kriminelle smuglernettverk og terrorisme, misbrukt til å straffeforfølge mennesker som forsøker å hjelpe flyktninger og migranter i tråd med FNs menneskerettskonvensjon.

– Bunnivå. Flere er blitt anklaget for å ha «lagt til rette for ulovlig innreise» etter for eksempel å ha delt ut varme klær, tilbudt husrom eller reddet mennesker i havsnød, skriver Amnesty i rapporten «Punishing compassion: Solidarity on Trial in Fortress Europe», som ble publisert tirsdag.

– Når mennesker som gir te og varme klær til flyktninger og asylsøkere, behandles som kriminelle og straffeforfølges, så er vi i ferd med å nå et totalt bunnivå i hva europeiske myndigheter er villige til å gjøre for å hindre mennesker på flukt i å nå Europa, sier Beate Ekeløve-Slydal, politisk rådgiver i Amnesty, i en epost til NTB.

I rapporten går det fram at personer som har hjulpet mennesker i nød, er blitt straffeforfulgt i Storbritannia, Frankrike, Italia, Spania, Malta, Hellas og Kroatia mellom 2017 og 2019.

– Dette gjelder enkeltmennesker som viser medmenneskelighet og solidaritet, og organisasjoner som gjør en innsats der myndighetene svikter sitt ansvar, sier Ekeløve-Slydal.

Hun ber norske myndigheter være tydelige i sin kritikk av land som bruker lovverket sitt på denne måten.

I rapporten vises det til flere konkrete eksempler.

– Økt fokus på å begrense og hindre ankomster i Europa, betyr at det oppfattes som en trussel hvis man får flyktninger og migranter til å føle seg trygge og velkomne, sier Elisa De Pieri, en av Amnestys granskere.